Nieuwe patiënten

1 Het eerste bezoek

Tijdens het eerste bezoek worden al uw gegevens verzameld en vraagt de orthodontist naar hetgeen wat u het meeste zorgen baart. Er zal een kort klinisch onderzoek gedaan worden waarna de orthodontist u een advies kan geven of een eventuele behandeling noodzakelijk is en wanneer de beste tijd is om de behandeling te starten. Tevens weet hij dan welke andere diagnostische gegevens nodig zijn die gemaakt zullen worden tijdens de tweede afspraak.
Het is belangrijk om de benodigde documenten mee te nemen bij uw eerste bezoek: verzekeringspasje, identiteitspapieren, burgerservice nummer en natuurlijk de ouder(s) of verzorger indien de patiënt jonger dan 18 jaar is.

2 Diagnostische records afspraak

Nu worden röntgenfoto’s, digitale foto’s en mondscan van het gebit gemaakt. De röntgenfoto’s worden gemaakt om te kijken naar de ontwikkeling van de tanden, relaties tussen de tanden en het kaakbot en de harmonie tussen de onder- en bovenkaak. De mondscan wordt gebruikt om goed te bekijken hoe de boven- en ondertanden staan ten opzichte van elkaar. De digitale foto’s worden gemaakt om de esthetiek en gezondheid van de tanden en tandvlees te beoordelen. Al deze diagnostische records bij elkaar worden gebruikt om een goed individueel behandelplan te maken voor de patiënt.

3 Bespreken behandelplan

Bij de 3e afspraak worden de röntgenfoto’s, modellen etc besproken en zal er uitleg gegeven worden over de fases van behandeling. Soms is er een afspraak nodig met een andere specialist (zoals kaakchirurg, parodontoloog etc) voordat een definitief plan gemaakt kan worden. Pas na dit bezoek worden afspraken met u gemaakt voor een eventuele behandeling en het plaatsen van de beugel.
* zelfs tijdens de orthodontische behandeling is het zeer belangrijk om naar uw eigen tandarts te gaan voor de halfjaarlijkse controles en het schoonmaken van uw gebit.

Waarom een beugel?

Vaak wordt gedacht dat een beugel alleen maar dient voor een mooi gebit. Niets is minder waar. Bij een beugel gaat het vooral om een gezond en goed functionerend gebit met ook spieren van mond en gezicht die in balans zijn. Met tanden die recht staan en kiezen die van de boven -en onderkaak goed in elkaar passen en neusademhaling voorkom je namelijk tal van problemen, zoals schade aan tandvlees, vergroeide kaken of asymmetrie in het gezicht. Op latere leeftijd voorkom je daardoor ernstige slijtageproblemen of terugtrekkend tandvlees. Goed kunnen kauwen en neusademhaling heeft ook positieve invloed op je algemene gezondheid.

Niet alleen mooi maar ook gezond

Een mooi en recht gebit is functioneel. Je kunt er beter mee bijten, kauwen, praten en lachen. Bovendien kun je een regelmatig gebit beter poetsen. Waarmee je ook weer tandheelkundige problemen kunt voorkomen. Bij een beugel staat de mondgezondheid dus voorop. Als uw tandarts uw kind verwijst naar de orthodontist dan is de reden vaak niet alleen om een mooi gebit te realiseren maar vooral ook een gezond gebit. Zo kan je die stralende lach ook behouden.

Hoe lang duurt een orthodontische behandeling?

De duur van een behandeling hangt af van de ernst van het probleem, de groei van de patiënt, mogelijke afwijkende mondgewoontes en hoe trouw en nauwkeurig u de instructies van de orthodontist/tandarts opvolgt. Een behandeling kan uitlopen als bijvoorbeeld de groei anders verloopt dan verwacht, de wisseling trager verloopt of als de medewerking te wensen overlaat. Na de orthodontische behandeling kan een aanvullende tandheelkundige behandeling wenselijk zijn om een optimaal resultaat te bereiken. Uw orthodontist en tandarts kunnen u hierover adviseren.

Met welke risico’s moet u rekening houden?

Een orthodontische behandeling wordt doorgaans succesvol uitgevoerd. Net als andere tandheelkundige en medische behandelingen brengt een orthodontische behandeling ongemakken, risico’s en beperkingen met zich mee. Deze zullen zelden ernstig genoeg zijn om u van een behandeling te weerhouden.

  • Mogelijke risico’s: korter worden van de wortels, beschadiging van een tandzenuw met als gevolg een eventuele verkleuring van de tand.
  • In sommige situaties is het in het kader van orthodontische behandeling noodzakelijk om een of meer tanden of kiezen te trekken of een chirurgische behandeling te ondergaan. Bespreekt u indien gewenst de risico’s van deze behandelingen met uw tandarts of kaakchirurg. Als u veel suikerhoudende of zure producten eet of drinkt en/of niet regelmatig of niet zorgvuldig het gebit poetst, kunnen gaatjes (cariës), tandvleesontsteking (gingivitis) en blijvende verkleuringen (ontkalkingen) op tanden en kiezen ontstaan. Deze risico’s bestaan uiteraard altijd, maar zijn groter tijdens een orthodontische behandeling. Daarom dient ook uw eigen tandarts de gezondheid van gebit en tandvlees tijdens de orthodontische behandeling te blijven bewaken door regelmatige controles.
  • Voor een goed resultaat is het belangrijk dat de orthodontische behandeling volledig wordt afgerond. Onvoldoende medewerking van de patiënt of het niet nakomen van financiële verplichtingen kan tot het opschorten of zelfs staken van de behandeling leiden. Als de behandeling om enige reden voortijdig wordt beëindigd, kan dit ernstige negatieve gevolgen voor het gebit van de patiënt hebben.
  • Het voltooien van een orthodontische behandeling is geen absolute garantie voor een leven lang perfect rechtstaande tanden. Na een orthodontische behandeling kunnen tanden en kiezen weer wat verschuiven. Om dit te beperken, wordt aan het einde van de orthodontische behandeling retentieapparatuur ingezet (een vastgeplakt spalkje/draadje en/of een uitneembare (nacht)beugel). In bepaalde situaties, zoals bij forse en onvoorziene kaakgroei, mondademhaling, verhoogde tongdruk of afwijkende mondgewoontes, kan het behaalde behandelresultaat minder stabiel zijn. Verder geldt dat met het toenemen van de leeftijd de positie van tanden of kiezen verandert. Dit hoort bij het normale verouderingsproces en geldt ook voor gebitten die niet orthodontisch behandeld zijn.

 

Hoewel de risico’s erg klein zijn, zijn ze niet geheel uit te sluiten. Het is belangrijk dat al deze aspecten van de orthodontische behandeling u bekend zijn en dat u deze meeweegt in uw beslissing om al dan niet aan een orthodontische behandeling te beginnen. Begin alleen aan een beugel als u er voor 100% achter staat.

 

Wat moet u weten over orthodontische apparatuur (beugels)?

Orthodontische apparatuur is met grote precisie ontworpen om een specifiek probleem aan te pakken en moet met zorg worden behandeld. Alle voedsel en activiteiten, waardoor delen van de apparatuur zouden kunnen worden ontzet of losraken en dus eventueel kunnen worden ingeslikt of ingeademd, dienen te worden vermeden. De mond kan erg gevoelig voor veranderingen zijn. Het plaatsen of bijstellen van een beugel wordt dan ook vaak gevolgd door een periode van aanpassing. Dit kan tijdelijk met ongemak en gevoeligheid van de tanden gepaard gaan. U kunt dan eventueel een pijnstiller nemen zoals paracetamol. Neem hierbij geen ontstekingsremmers, de zogenaamde NSAID’s (hieronder vallen ook aspirine en ibuprofen), want die remmen de tandverplaatsing. Let op: Langdurig gebruik van pijnstillers kan leiden tot schade, behalve onder medisch toezicht.

Bij breuk of losraken van orthodontische apparatuur en bij ongewone klachten dient u contact met de praktijk op te nemen voor overleg of om een afspraak te maken. Algemene gezondheidsproblemen of de daarvoor gebruikte medicijnen kunnen het verloop van de orthodontische behandeling beïnvloeden. Informeer uw orthodontist/tandarts altijd over gezondheidsproblemen.

 

Wat gebeurt er als u of uw kind niet wordt behandeld?
Een regelmatig gebit met rechte tanden en goed op elkaar passende kiezen zorgt ervoor dat iemand goed kan bijten, kauwen, praten en lachen. Sommige tandposities kunnen leiden tot ernstige schade van het tandvlees, vergroeide kaken of een asymmetrie in het gezicht. De scheefstand van de tanden en kiezen neemt in de regel toe gedurende het ouder worden. Daarnaast kunnen vooruitstekende tanden bij een val makkelijker beschadigen.

 

Wat wordt er van u of uw kind verwacht?

Meer dan bij enige andere tandheelkundige behandeling is orthodontie een zaak van samenwerking tussen de patiënt (ouders) en de orthodontist/tandarts. Uw orthodontist/

tandarts en het praktijkteam doen er alles aan om voor de patiënt het beste resultaat te bereiken.

Het succes van de behandeling (het eindresultaat, duur en kosten van de behandeling), wordt vooral bepaald door u. Voor het goede verloop van de behandeling zijn de volgende punten belangrijk:

  • Een optimale mondhygiëne handhaven: drie keer per dag de tanden en kiezen goed poetsen.
  • Een gebalanceerd voedingspatroon nastreven: vermijden van frisdrank en zoet voedsel (caramels, toffees en ander snoep) dat de tanden kan aantasten.
  • Zorgvuldig met de beugel omgaan: vermijden van hard snoep en bij een buitenbeugel deze zorgvuldig opbergen, zodat deze niet kapot gaat.
  • Neem direct contact met ons op als de beugel kapot gaat, ook als binnenkort al een afspraak gepland is.

Dragen van een (buiten)beugel en onderdelen zoals elastieken volgens de instructie.

Copyright © 2011 Orthodontia. Website Copyright © 2011 K.E.Kwee, SyndiCube Studios.