FAQ

Wat is een orthodontist?
Een orthodontist is een gekwalificeerde tandarts, die na het behalen van de tandartsdiploma verder studeert tot een specialist in Orthodontie. Deze opleiding duurt 4 jaar. Tijdens deze opleiding bestuderen zij tandbeweging (orthodontie) en begeleiding van gezichtsontwikkeling(dentofaciale orthopedie). Hierdoor zijn orthodontisten uniek opgeleide deskundigen in tandheelkunde om tanden recht te maken in juiste harmonie van de kaken. De orthodontist diagnostiseert, voorkomt en behandelt tand- en gezichtsonregelmatigheden. Een orthodontist beperkt zijn praktijk tot orthodontie en dentofacial orthopedie. Orthodontisten behandelen een grote verscheidenheid van malocclusies (slecht gealigneerde gerichte tanden en/of kaken). Zij behandelen jonge kinderen tot volwassenen. Met de toenemende vraag voor implantaten, werken orthodontisten ook nauw samen met parodontologen, implantologen en kaakchirurgen om de juiste voorbereidingen te treffen voor het restauratief werk.

* tandartsen mogen behalve normale tandheelkunde ook beugels plaatsen. Maar een specialist in de orthodontie dient geregisteerd te zijn in het BIG register. Ondanks dat de prijzen van beugels hoger zijn als je als een tandarts declareert, hebben orthodontisten Sutedja en Tjoa nooit overwogen om zich uit te schrijven als specialist.

Heb ik een verwijzing nodig van mijn tandarts om een afspraak te kunnen maken?
Nee, dit is niet nodig. De meeste van onze patiënten worden door hun tandarts doorverwezen naar ons, echter veel patiënten die bezorgd zijn over de gezondheid en de stand van hun tanden nemen zelf het initiatief om een afspraak met ons te maken.

Is het niet te vroeg om naar een orthodontist te gaan?
De American Association of Orthodontists raden een orthodontische screening aan vanaf 7 jaar. Op deze leeftijd zijn de eerste volwassen kiezen en verschillende voortanden reeds doorgebroken bij de meeste kinderen waardoor ontwikkelende orthodontische  problemen vroegtijdig opgespoord kunnen worden.

Kunnen de tanden van mijn kinderen vanzelf recht gaan staan naarmate ze groeien?
Was het maar zo. De aanwezige ruimte voor de voortanden neemt niet toe naarmate een kind groeit. In de meeste gevallen neemt de ruimte alleen maar af nadat de eerste volwassen kiezen doorbreken.

Moeten er tanden getrokken worden voor mijn behandeling?
Soms is trekken van tanden nodig om het beste resultaat te krijgen. Rechte tanden en een gebalanceerd gezicht zijn altijd een belangrijk doel. Met de huidige kennis en technieken is de behoefte om tanden te trekken sterk verminderd vergeleken met vroeger.

Hoe werkt een beugel?
Tanden bewegen doordat er lichte krachten erop uitgeoefend worden. Een beugel is een combinatie van brackets en een draad. De brackets zijn het gedeelte van de beugel die hechten aan de tand. Ze zijn de “handvaten” die de bewegingen controleren. De draad wordt vast gemaakt aan de brackets. Deze draad produceert lichte krachten die de tanden sturen in de juiste richting. In veel gevallen worden extra krachten gebruikt om de kaken goed op elkaar te krijgen. Voorbeelden hiervan zijn elastiekjes, buitenboord beugels, blok beugels en RPE’s (zie ook soorten beugels onder het kopje behandeling).

Copyright © 2011 Orthodontia. Website Copyright © 2011 K.E.Kwee, SyndiCube Studios.